Forældre

Godt forældresamarbejde er vejen frem

Vi lægger meget vægt på forældresamarbejdet.
Vi har det mere formaliserede samarbejde med forældrebestyrelsen, hvor vi lægger vægt på ligeværdighed og gensidig respekt. Vi er glade for at kunne sige, at forældrebestyrelsen udviser stor interesse for institutionens pædagogiske udvikling og er i løbende dialog med ledelsen.

Den daglige kontakt imellem forældre og personale anser vi for at være meget væsentlig for at skabe de optimale rammer for hvert barn i institutionen.

Vi arrangerer ét forældremøde årligt, og herudover vil der være mindre arrangementer i de enkelte grupper.