Forældrebestyrelse

Du kan få indflydelse i forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen er din mulighed for at komme til orde og få indflydelse på dit barns hverdag. Dette gør du enten ved selv at stille op til valget eller ved at kontakte de personer, der sidder i forældrebestyrelsen med de emner, du ønsker skal blive behandlet eller drøftet.

Til bestyrelsen bliver der valgt op til fem forældrerepræsentanter og op til to suppleanter. Personalet vælger én repræsentant og én suppleant. Derudover deltager institutionslederen og souschefen i møderne.

Der bliver som hovedregel afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder om året.

Siden er sidst opdateret 1. april 2019