Børnehaven

Læs om børnehaven og vores tiltag for børnenes udvikling

Børnehaven består af Grøn gruppe, hvor der er tilknyttet tre medarbejdere. Fysisk har gruppen to rum, som er inddelt i små mindre læringssum:

  • Kreativt værksted
  • Et boghjørne
  • En dukkekrog
  • Et rum, hvor især drengene kan få lov at lege uforstyrret med deres biler, togbaner eller konstruktionslegetøj. 

I det daglige vil de som oftest tage udgangspunkt i det aktuelle tema/projekt, de har gang i. Der bliver ofte arbejdet i mindre grupper, fordi det styrker det enkelte barns fokus, og der bliver opnået en langt større fordybelse. Der bliver dog også arbejdet i store grupper.

I Birkelunden mener vi, det er væsentligt for børnenes udvikling, at de lærer gennem legen og de kreative processer i hverdagen. Derfor er en vekselvirkning imellem leg, fantasi, kreativitet og læring nøgleord for os. Det er en enhed, som skaber det hele menneske og den socialisering, der er en nødvendighed for, at barnet kan klare sig i samvær med andre børn og voksne. 

Vi vil hele tiden udvikle pædagogikken og skabe en kultur, der bidrager til leg, kreativitet og læring. Vores pædagogiske grundlag er tænkt ind i alt det, vi foretager os med børnene.