Førskolegruppen Regnbuen

Læs om børnehavegruppen og hvordan dette understøtter børnene til den kommende skoletid

I Birkelunden arbejder vi målrettet med førskolearbejdet, for vi er overbeviste om, at denne form understøtter dem bedst muligt i forhold til en kommende skolegang. Derfor samler vi de ældste børn i en selvstændig børnehavegruppe, kaldet Regnbuen, året før børnene skal starte i skole. Vi oplever, det er givende for førskole børnene med et skifte, hvor børnene stort set har samme alder. Der er også den særlige gevinst, hvor det bliver en mental gulerod for børnene at rykke op på Regnbuen.

Vi mener, det er vigtigt for børnene at være en del af en jævnaldrende gruppe, da børnene har brug for større udfordringer end de yngre børn. Vi arbejder altid med udgangspunkt i børnenes udviklingstrin, så de bliver løftet gennem deres potentiale.

Igennem deres tid på Regnbuen styrker vi igennem aktiviteter barnets udvikling, så børnenes personlige og sociale kompetencer ruster børnene til at skulle starte skole og indgå i nye og større sammenhænge. Derfor arbejder vi også med selvhjulpenhed, fællesskab, respekt for andre og venskaber. Vi arbejder hen imod, at børnene bliver så uafhængige som muligt af de voksne og igennem den voksende selvstændighed bliver i stand til selv at klæde sig af og på og klare toiletbesøg.

Bevægelse og ture ud af huset er en fast bestanddel af førskolegruppens dagligdag, og disse vil bære præg af børnegruppen og hvilket aktuelt emne, der bliver arbejdet med, eller om det i sidste ende er en ren drenge- eller tøsetur. Turene er skruet op på parametre som indhold og tid, og udfordringen ligger også i, at børnene skal kunne bevæge sig og være på farten i flere timer.

Tiden i Regnbuen bliver afsluttet med en fest for børnene, hvor de får overrakt et diplom, og hvor hvert enkelt barn får nogle særlige ord med fra de voksne.

Vi brobygger til den lokale skole Søndermarksskolen og sikrer gennem et løbende samarbejde med skolen og SFO'en, at børnene får den bedst tænkelige overgang til skolen.

Siden er sidst opdateret 1. april 2019