Profil

Vi har klare overordnede mål

De grundlæggende opgaver i Birkelunden er at udføre et dagligt pædagogisk arbejde, som lever op til de målsætninger, der er vedtaget på området i Slagelse Kommune.

Birkelundens overordnede mål er, at barnet møder tryghed, omsorg og nærvær og altid med udgangspunkt i det enkelte barn og dets kompetencer.

Birkelunden er opdelt i grupper, hvor alle børn hver især er tilknyttet en bestemt gruppe. Vi arbejder i større eller mindre grupper i løbet af formiddagen, hvor aktiviteterne er tilrettelagt ud fra det læreplanstema, der er fokus på i den pågældende periode.