Fri for mobberi

I Birkelunden arbejder vi bevidst med "Fri for mobberi"

Vi har valgt "Fri for mobberi" som en del af vores pædagogiske arbejde.

Fri for mobberi forstærker børnefællesskaber

Fri for mobberi bliver dagligt brugt til at forstærke børnefællesskabet og lægger en form for grundtone i vores pædagogiske arbejdet. Arbejdet er klart med til at styrke børnenes personlige og sociale kompetencer. Arbejdet med de personlige og sociale kompetencer er ret naturlige i vores arbejde og starter allerede i vuggestuen og bliver gradvist bygget på igennem deres børnehavetid. Vi vægter disse to kompetencer højt, idet vi mener, det er to vigtige grundkompetencer, når de skal i skole, som gerne skal være så veludviklet som muligt og med sidde på plads, så er der god grobund for den videre læring.

Fri for mobberi fra vuggestue til børnehave

Vi arbejder bevidst med "Fri for mobberi", og det bliver gradbøjet i vuggestuen og børnehaven. Vi taler med og lærer børnene at sætte ord på deres behov og deres følelser, men også dét at kunne sige til/fra overfor andre. Vi udvikler og styrker børnenes indlevelsesevne over for andre, og fremmer dét at være en del af et fællesskab, hvor barnet forstår egne og andres handlinger, hvor de selv bliver i stand til at tage et valg og en beslutning.

Det gør vi blandt andet ved vores daglige samlings- og spisestunder. Men også i dagligdagen støtter vi børnene i at kunne dele, modtage kollektive beskeder og at kunne træde ind og ud af lege på en positiv måde. Vi guider og støtter børnene i at tackle konflikter og igennem leg og spil træner vi børnene i de sociale spilleregler.

Hvad er en bamseven?

Alle børn modtager en bamseven, når de starter i vuggestuen eller børnehaven. Bamseven følger hvert enkelt barn, indtil det stopper i Birkelunden. Men hver gruppe har også en stor bamseven, som kommer hjem med børnene på skift og bor i nogle dage. Nogle skriver dagbog, og andre fortæller, hvad de har lavet sammen med deres bamseven. 

Trøstepatrulje og trøstecykel

Vi har også en trøstepatrulje, som består af regnbuebørnene. De rykker ud på deres egne trøstecykler og hjælper de børn, som har brug for hjælp eller trøstet, når de er på legepladsen.

Du kan læse meget mere om Fri for mobberi på deres hjemmeside:

 

Siden er sidst opdateret 27. november 2020