Evaluering af læreplan (storbørnsgruppen 5-6 år)

Birkelunden til pædagogiske læreplaner anno 2021

Emne/Tema: Villads fra Valby

Børnegruppe: Regnbuen (Storbørnsgruppe)

Tidsperiode: Marts og april 2021

Begrundelse for emnevalg

I storbørnsgruppen arbejder vi hvert år med emnet Villads fra Valby. Dette er et af de 3 emner der indgår i Slagelse Kommunes brobygningsarbejde.

Vi har planlagt vores arbejde ud fra at vi har en gruppe af storbørnsgruppen som er fordelt på 12 drenge og 7 piger. Personalet der var tilknyttet gruppen bestod af en pædagog, en medhjælper og en lønnet studerende, i nogle af ugerne var der ligeledes en øvelsesstuderende. Gruppen er generelt en meget legende børnegruppe og børnene er på meget forskellige niveauer i forhold til konkurrenceelement, interesse for bevægelse, interesse for skole lignende opgaver. Børnene er her i børnehaven ”opfostret” i at høre højtlæsning. Dette er også et fokuspunkt vi oplever mange af børnene kender hjemmefra.

Tidligere erfaringer har vist os at børnene i gruppen fungere godt med meget struktur og rammer i opgaveløsning samt at de med fordel og efter eget ønske nyder at være opdelt i små grupper. Disse grupper var i dette emne fordelt af de voksne da vi oplevede at mange løbende havde fridage og vi måtte omstrukturer og omfordele efter hvilke børn der kom i børnehave, de enkelte dage. Børnene virkede ikke til at det havde en betydning hvem de skulle i gruppe med hverken af børn eller voksne, de nød bare at være i en lille gruppe og vi sørgede for at nå omkring hvert enkelt barn i så mange aktiviteter som muligt.

Børnene er generelt meget engageret i de opgaver, lege og aktiviteter vi præsentere dem for.

Ud fra denne viden om børnegruppen samt at en af os tidligere havde arbejdet med emnet Villads fra Valby planlagde vi hovedtrækkene i forløbet.

Hovedvægten lå på højtlæsning af bogen samt høj fokus på fokusordene samt generel samtale om indhold af teksten. Fokusordene blev brugt på flere forskellige måder i forskellige kontekster.

Vi havde fokus på at legen skulle være i højsæde og vi lagde vægt på at vi både skulle være ude og inde under forløbet samt være sammen, hele gruppen og i små grupper i aktiviteter.

Hovedtrækkende i hvad vi gerne vil arbejde med

 • Kendskab til figuren Villads og hans familie
 • Kendskab til fokusord fra Kanonmaterialet
 • Udvikle og styrke barnets alsidige personlige udvikling, ved at de udstiller deres produkter og arbejder med emnet i fællesskab.
 • Arbejde mundtligt med forholdsord, antonymer, synonymer, udsagnsord, overbegreber
 • Øge børnenes tegne, skrive og finmotorik
 • Skolerelaterede opgaver hvor barnet sidder sammen med resten eller dele af gruppen og løser egen opgave.

Aktiviteter under de pædagogiske læreplanstemaer

Alsidig personlig udvikling

 • Fremstille familie til eget foldehus

En af de aktiviteter vi valge at arbejde med var at barnet skulle give udtryk for og vise deres egen familie. Vores studerende fremstillede foldehuse i forskellige farver hvorefter det enkelte barn kunne vælge et foldehus efter eget ønske. ( Næste gang vi skal arbejde med dette emne vil et mål være at hvert enkelt barn selv, med hjælp, skal folde sit eget hus.

I huset blev der indsat familiemedlemmer og husdyr på nogle af flapperne. På andre tegnede børnene deres eget værelse samt tegnede hvad de godt kunne lide og ikke kunne lide.

Vi havde fokus på om barnet selv kunne tegne personer og dyr eller de havde brug for fortrykte tegninger som skulle farvelægges, klippes ud og limes ind i huset.

Under processen havde vi en dialog om familiemedlemmernde som forskellighederne i sammensætninger af familier generelt. Fx Hvor mange bor vi sammen? Er mine forældre skilt? Har vi dyr derhjemme? osv.

 • Børnene tegner hver deres mind map

I den første uge af vores emne havde vi meget fokus på billeder fra bogen vi læste samt hvilke fokusord der indgik de dagens tekst.

De fleste af dagene var opgaven efter læsning at børnene skulle tegne noget af det de kunne huske fra dagens tekst. Det kunne vær e et enkelt ord ( fx fokusord) eller en episode fra teksten. Børnene skulle selv vælge hvilke ord de ville have med på deres mind map.

Børnene blev understøttet ved at fokusordene er tilgængelige så de kan lade sig inspirere hvis de ikke selv kan huske eller finde på ord fra historien. Samtidigt oplevede vi en dialog børnene mellem om historien samt inspiration fra hinanden til hvad man måske kunne tegne. Børnene skulle løse opgaven selv dog i fælles forum. Dvs. de skulle løse opgaven samtidigt ved borde hvor de sad sammen 4-6 børn ved hvert bord. Vi voksne sat både lidt ved hvert bord men havde også mulighed for at gå rundt blandt børnene og inspirere dem samt guide dem gennem opgaven. Fx når et barn var gået i stå guidede vi dem videre ved at tale om historien eller gå med hen og kigge på fokusordene som kunne inspirere dem til at tegne noget de synes var på deres niveau. Når det enkelte barn valgte at deres tegning var færdig skrev vi voksne ned hvad barnet fortalte det forstillede. Nogle gange var det enkelt ord fx en diamant. Andre gange var det en episode fx da Villads`mor kastede op…

I denne opgave var der ikke noget rigtigt eller forkert hvis børnene tegnede noget som vi voksne ikkke ”kunne hunske”. Det var børnene der helt selv valgte hvad der skulle tegnees.  

 • Barnet kan være i centrum i en præsentation for en lille del eller hele gruppen

Hvert barn har dagligt mulighed for at komme med egne kommentarer og refleksioner til teksten, dog opfordrer vi til at man øver sig i at række hånden op.

I slutningen af projektet med Villads fra Valby, skal det enkelte barn vælge et billede fra bogen, som de vil fortælle lidt om. Hvad sker der i historien da dette billede blev vist under højtlæsning? Alle billeder er kopieret og hænges hver dag op efter højtlæsning.

Billederne forbliver hængt op under hele perioden hvor vi arbejder med Villads fra Valby så de har mulighed for at kigge på dem, samtale om dem når de har lyst – gennem hele dagen. 

 • Barnet reflekterer/perspektiver og kommer tilbage med eksempler på noget de har oplevet el. lign.

Hver dag, som opstart, talte vi om hvad dagens kapitel kunne handle om og da kapitlet var læst havde vi ofte en kort proces hvor børnene blev stillet refleksionsspørgsmålene. Dette udeblev dog de dage hvor teksten og koncentrationen ikke var til det.

Sociale kompetencer

 • Spille memory i små gruppe med fokusord

Efter den første dags kapitel og mind map-tegning blev børnene sammensat i grupper efterhånden som de var færdige, hvor de fik et spil memory med fokusordenen. Herefter spillede de spillet og vi oplevede stor samtale i de enkelte grupper. Nogle grupper ”klarede det selv”, andre grupper blev understøttet af det pædagogiske personale. 

 • Deltage til samling hvor der læses højt og vi er i dialog om bogen.

Alle børn skulle deltage til samling under oplæsning af dagens kapitel. Vi prøvede at organisere højtlæsningen så alle kunne holde fokus og få noget ud af det fx kunne nogle børn sidde på en skammel, andre kunne ligge på maven, sidde som det passede dem bedst. Det vigtigste for os var at børnene undgik at forstyrre hinanden under højtlæsningen. Hele børnegruppen deltog fælles i denne del, dagligt, da aktiviteten var en del af vores samling.

Samlingen forgår ved at vi samlede børnene kl.9.30 på gulvet på stuen. Vi har fokus på børnenes læringsstile derfor får de børn som har behov, tilbudt en skammel at sidde på. Andre sidder op på gulvet men har enkelte brug for det, kan de ligge på maven – dog skal det være uden at forstyrre de andre børn under samlingen. Vi italesætter at man ikke må forstyrre ved at røre og tale indbyrdes under fællesaktiviteten fx højtlæsning. 

 • Børnene får til opgave at vælge et billede fra bogen Villads fra Valby og skal genfortælle hvad der sker på billedet.

Da hele bogen var læst brugte vi en samling på at hvert barn valgte et billede fra bogen efter eget ønske. Vi vagte at billedet fik de selv lov til at vælge da alle ikke har hørt hele historien fx pga. en fridag mm. Og for at barnet skulle have en succesoplevelse og et valg af hvad de helst ville genfortælle fx ud fra hvad de kunne huske fra historien, hvad de synes var sjovest, eller noget andet?

Vi oplevede at alle børn deltog meget engageret både når de selv skulle fortælle og da de

skulle lytte til de andres fortælling. En af vores lidt stille og generte piger, hvor vi havde tænkt at skulle understøtte under fortælling viste os at det var der slet ikke behov for… Hun valgte og genfortalte med stort engagement med udstråling der viste stolthed og mod samt tryghed over for gruppen.  

 • Maddag med pindemadder

Vi valgte at som en del af afslutningen på projektet skulle børnene have serveret pindemadder. Både fordi det var et ord fra bogen og mange ikke havde kendskab til hvad en pindemad er.

Pindemadderne blev pga. Corona-situationen fremstillet af personalet og serveret på engangstallerkner til det enkelte barn. Hvis muligheden havde været der var målet at nogle af børnene skulle have handlet og fremstillet pindemadderne til de andre børn i gruppen.

Alle børn fik serveret en pindemad m ost og drue, reje m. tomat, oksespejepølse, tunsalat m agurk. Alle børn synes det var sjovt at få præsenteret en pindemad også selvom det ikke var alle sammen de brød sig om. De fleste spiste alle slags og ville da godt have flere.

En af drengene blev spurgt dagen efter om hvad han synes om madderne og udtalte at han bare elskede dem alle og ikke havde en favorit.  

Kommunikation og sprog

 • Bogquiz

Intentionen med en bogquiz var taget fra tidligere arbejde med Eventyr, hvor vi arbejdede med dialogisk læsning. Her var bogquizzen en god afslutning på hvert eventyr. Vi ville derfor tage dette element med i arbejdet med Villads fra Valby.

Overordnet blev bogquizzen ikke en succes. Vi kom for sent i gang og var ikke målrettede nok på at få skrevet spørgsmål ned til quizzen løbende.

Vi lykkedes med at få nedskrevet spørgsmål men da de skulle stilles i en mindre gruppe og ved afslutningen blev det en flad og langtrukken seance. Børnene kedede sig og var ikke med i det. Måske blev det mere en gentagelse af tidligere samtaler og snakke? Så det vi  tænkte skulle være en god afslutning skal forberedes bedre og præsenteres anderledes en anden gang. 

 • Højtlæsning for hele gruppen til samling.

Højtlæsning forgik dagligt og i samme tidsrum og ramme. Det var samme person som læste højt hver dag for at skabe en forudsigelighed for børnene. Under højtlæsningen blev der vist de to billeder fra hvert kapitel så de kunne understøtte teksten og hjælpe til at huske historien efterfølgende.

Børnegruppen er vant til højtlæsning gennem flere år i børnehaven og for mange også hjemmefra. Vi oplevede ro og aktiv lytning under læsningen dog med små kommentarer både fra oplæser og børn undervejs hvilket der var plads til. 

 • Legeskrivning

Alle børn skulle under hele forløbet skrive deres eget navn på ting de fremstillede. I enkelte opgaver var det familiemedlemmers navne eller titler der skulle skrives. Dette blev de hjulpet igennem ved at vi skrev det som barnet herefter selv skulle skrive. Alle børn, som endnu ikke kunne, fik gennem forløbet lært at skrive eget navn.

Natur, udeliv og science 

 • Orienteringsløb på legepladsen i grupper af 4-5 børn

Vi planlagde et orienteringsløb udenfor på legepladsen i små grupper. Der blev gemt 5 billeder af forskellige fokusord som vi har snakket om og lært at kende. De hang rundt på legepladsen både højt, lavt. Ved hvert billede hang der et bogstav som skulle indsamle og tage med til udgangspunktet. Her skulle bogstaverne sammensættes til løsningsordet.

Børnene var meget engagerede og da de i første omgang løb i hver deres retning måtte vi ændre i konteksten og få dem til at gå sammen da der ellers ville være nogle som løb 

rundt for sig selv, måske fandt alle ordene eller ikke fandt nogle….? Målet var en fællesaktivitet for en lille gruppe. Der blev brugt meget energi og entusiasme i jagten på de 5 billeder og til sidst blev de alle fundet. Der blev sluttet af med at finde ud af hvilke bogstaver der var fundet ved billederne og skabte ordet VALBY ud af bogstaverne. 

 • Skattejagt hvor de skal finde fokusordene rundt om på legepladsen og krydse dem af på en ”billede-liste”

En fra personalet hang alle fokusordene fra både rød, gul og blå gruppe op på hele legepladsen en formiddag i slutningen af forløbet. Ordene var lamineret i A4 størrelse og kom til at hænge højt, lavt, inde i legehuse, bag nedløbsrør osv.

Der var i alt 6 forskellige ark – 2 af hver farve- med hver 9 billeder af fokusordene på. Vi gik på legepladsen og hvert barn fik en liste og en tusch. Nu gik opgaven ud på at børnene skulle finde deres ord og krydse dem af.

Nogle børn valgte at gå eller nærmest løbe rundt og lede alene, andre valgte at gå sammen to og to får at lede. De voksne gik med rundt og understøttede børnene når der var ord de ikke kunne finde eller hjalp til med at spørge andre børn hvor de måske kunne finde ordene.

Det var imponerende at mange af børnene kunne huske hvor de enkelte ord hang/lå både dem de selv havde på listen med også alle de andre.

Vi oplevede at børnene var gode til at hjælpe hinanden både under legen og når de selv var færdige.

Som afslutning samlede vi børnene i grupper ud fra den liste de havde krydset af og nu skulle de så fortælle de andre grupper, på skift, hvad ordene hed. Hvert barn fik som præmie en karamel for den gode indsats.

Kultur, æstetik og fællesskab

 • Synge sangen om Villads fra Valby

I Kanonmaterialet var der en sang om Villads fra Valby. Denne sang præsenterede vi børnene for efter et par kapitlers højtlæsning. Dette fordi børnegruppen er meget musikalsk og for at få et bræk ind i samlingen hvor man kunne røre sig lidt eller bare gøre noget andet end at sidde stille.

Børnene lærte hurtigt teksten og en dag hvor vi gik i gang som normalt, sad lige og ventede på de sidste børn skulle få vasket hænder inden samling, begyndte børnene spontant at synge sangen selv. Vi lyttede og smågrinte sammen og da alle børn var kommet ønskede børnene at starte med sangen uden vi voksne skulle hjælpe. (vores T/H konsulent var også på besøg, hvilket ikke betød noget for børnene) Børnene sang højt og stolt sangen kun understøttet lidt af et par ord her og der…

Krop, sanser og bevægelse

 • Gummistøvlekast

For at færdiggøre vores projekt med Villads fra Valby, skulle vi selvfølgelig prøve at efterligne ham, med at kaste med en gummistøvle. Vi fandt en gammel gummistøvle i børnehaven , som vi kastede med på alverdens forskellige måder, for at se hvor langt sådan en gummistøvle kunne flyve, når man kastede den langs med den store sandkasse.

Sammen opdagede vi at en gummistøvle sagtens kan flyve et godt stykkke når man kaster den og der blev gjort mange forsøg for at se hvor langt man hver i sær kunne kaste. Til start brugte vi en tommestok men det var mere interessant for børnene at kaste på forskellige måder end at få målt længden af kastet.

 

 • Tur-Banko

For at kombinere inde og udeaktiviteter sammensatte vi et ark med 12 af fokusordene, i billeder, som vi vidste man kunne finde på en gåtur i lokalområdet. Disse ord blev kopieret op på et A4 ark. Vi dannede på skift grupper af 3-4 børn og hvert barn fik et ark.

Opgaven gik ud på at børnene på en tur ud af huset i lokalområdet skulle finde ordene og krydse den af på arket. Nogle af ordene var havelåge, buskads, hundelort mm.

Turene var en succes og der blev ledt, talt og kigget koncentreret efter de forskellige fokusord. De ene tur sluttede med at der på hjemvejen blev talt hundelorte og dem var der mange af!!

I enkelte af grupperne var børnene meget optaget af hvem der fandt tingen/fokusordet først. I starten så de opgaven som en konkurrence. I løbet af turen blev de bedre til at hjælpe hinanden og give plads så alle fandt ting. Undervejs ændrede vi lidt på opgaven så hvert barn fik lov at vælge den næste ting der skulle findes og det skabte samarbejde i stedet for det at køre solo på opgaven. De var ikke så optaget af hvad de fandt, men mere hvem der fandt hvad. 

 • Indenfor:

Vi arbejdede med samme slags opgave indenfor med andre af fokusordene. Vi arbejdede også her i små grupper. Vi oplevede at børnene havde nemmere ved at finde tingene indenfor fordi de var i et velkendt miljø. De vidste på forhånd hvor tingene var, så der var enkelte ord som de aktivt ledte efter da de ikke var vidste hvor de skulle findes. Fokusordet ”slange” var sværest at finde, men flere påpegede vandslangen som vi stødte på udenfor.
Det var en opgave der lagde mere fokus på hukommelsen end turbanko udenfor.

 

Evalueringsdel

Hvad kan vi lære af vores emne/aktivitets valg?

Vi har erfaret at måden vi placeres os på til samling er vigtigt for det enkelte barn. Nogle havde brug for at sidde oppe på en stol, andre skulle placeres stategisk i forhold til uro for resten af gruppen. Fx ved siden af en voksen eller ikke ved siden af bedstevennen da der så kunne opstå uro ved at man mistede fokus fra den vokseniniterede aktivitet.

Hvilke erfaringer skal vi tage med os til næste gang?

Det var godt at det var den samme voksne som stod for højtlæsning samt præsentation af efterfølgende aktiviteter. Dvs. samme kontekst og formidling.

Det var rart for både børn og voksne at der var mulighed for at arbejde i mindre grupper og mulighed for at arbejde med den form for aktivitet som passede til den enkelte voksne fx kreative eller fysiske aktiviteter.

Hvad har børnene lært os og hvad siger vores praksis om vores læringsmiljø? 

Enkelte børn har ytret ønske efterfølgende om at arbejde i mindre grupper ved at spørge direkte om hvornår skal vi i grupper?

Det er ikke så vigtigt hvem vi er sammen med bare aktiviteten er rammesat og interessant.

Børnene har, igen, lært osat engagement fra os voksne er alfa omega. Er det noget vi brænder for vil børnene, som oftest, også finde aktiviteten interessant.

Vi skal som voksne hele tiden være målrettede og strukturede i vores planlægning og udførelse af aktiviteter. Vi skal udvise engagement og være velforberedte. Dog skal der også være plads til spontanitet hvis børnene lige har brug for en ekstra turbankotur eller kaste lidt ekstra med gummistøvler en dag vor man havde planlagt noget andet.

Siden er sidst opdateret 23. august 2021