Værdigrundlag

"Det vi har og tager med os, giver læring igennem hele livet" - læs om vores grundlæggende opgaver

De grundlæggende opgaver i Birkelunden er at udføre et dagligt pædagogisk arbejde, som lever op til de målsætninger, der er vedtaget på området i Slagelse Kommune.

Vores fælles værdigrundlag:

De 3 T'er

(Tryghed, Troværdighed, Trivsel)

  • At vi er åbne og imødekommende ved at udvise respekt, omsorg, nærvær, humor og glæde overfor børn, forældre og kollegaer.
  • At vi løbende arbejder med den gode trivsel og øger vores faglige bevidsthed.

Rummelighed

  • Vi udviser respekt og anerkendelse af hinandens forskellighed ved at rumme forskelligheden og give plads til individet

Kommunikation og samarbejde

  • At vi tør være tydelige, undrende og stille spørgsmål til hinanden, blandt andet igennem faglig sparring.

Livslæring og faglighed

  • Vi skal være åbne for ny læring, men der skal også være mulighed for læring og mulighed for ny viden.
  • At vi bruger hinandens kompetencer.

Vores værdigrundlag er også vores arbejdsgrundlag med udgangspunkt i Slagelse Kommunes værdigrundlag:

  • Modig
  • Kompetent
  • Tydelig
  • Med glæde

Vores overordnede mål er, at barnet møder tryghed, omsorg og nærvær og altid med udgangspunkt i det enkelte barn og dets kompetencer.

Derfor er det vores mål at tilrettelægge en pædagogisk dagligdag, hvor læring sker gennem spontane oplevelser, udfordringer i leg såvel som i mere planlagte sammenhænge, hvor der skabes rum for fordybelse, fornyelse og erfaring.