Sundhed

Vi ønsker sunde børn - læs om vores tiltag her

Sunde børn bliver sunde voksne, men desværre er det modsatte også tilfældet. Vi vil gerne sikre og medvirke til, at børnene får sunde vaner fra barnsben og del i det gode børneliv.
Sundhed er også en livskvalitet, fordi det giver større trivsel, mere energi og god grobund for indlæring.

Derfor er daglig bevægelse, ude som inde, god hygiejne og læren om sund og fornuftig kost, en integreret del af vores hverdag.
Vi bestræber os på, at vi herigennem kan give børnene et godt afsæt således, at de også kan gå en sund fremtid i møde.

Bevidstheden om gode vaner skaber grobund for gode vaner i fremtiden.