Børnesygdomme

Nyttig information om sygdom

At være syg er aldrig rart - slet ikke, hvis man skal i vuggestue eller børnehave.

Hold barnet hjemme, hvis det har feber, smitter eller generelt er utilpas. Syge børn skal ikke komme i institutionen.

Bliver børn syge i institutionen, vil vi altid kontakte jer. Vi vil forinden vurdere, om det er nødvendigt, at I henter barnet. I vil i visse situationer opleve at vores opringning er en orientering til dig, som du kan handle på. For eksempel så du har mulighed for at ringe til læge for at få en tid senere på dagen.
Derfor skal du vide, at når vi ringer til dig, er det fordi vi efter moden overvejelse og på baggrund af vores erfaringer vurderer, at dit barn har brug for den ekstra omsorg et sygt barn har behov for.