Medicin

Retningslinjer om medicin

Institutionen giver som udgangspunkt ikke medicin, men vi påtager os opgaven i særlige tilfælde. Det drejer sig om kronisk syge børn, der har brug for medicin og denne bliver kun givet efter skriftlig instruks fra egen læge.  
Medicinen skal være i originalpakninger og være udstedt til barnet med cpr-nummer.
 
Instruksen skal indeholde følgende:
  • barnets navn
  • præparatets navn
  • hvilken type medicin
  • styrke, dosis og dosisfordeling
  • hvad medicinen bliver givet imod